Üretimde kayıp ve ıskarta önleme

Mükemmel Üretim İçin Gerekenler

Günümüz global dünyasında üretim etkenlerinizi sınırsız bir şekilde işleyişi ve pazardaki şartların olağanüstü değişimi; kaliteyi olgusal bazda en ön sıraya taşımaktadır. Bu günümüzün değişmez gereceğidir. Rekabetin sadece kendisi ya da ülkesi değil global ölçekli olması aynı zamanda kalitede her açıdan mükemmelliği mecbur kılmaktadır.

Kısa süre öncesine kadar kalite sadece ürün noktasında değerlendirilmekte iken bugün her noktadan mükemmelliği yakalamanız gerekmektedir. Değişik periyottaki bu hizmet kıstaslarını ele aldığımızda ürün kalitesinin yanında buna ilaveten, organizasyon, sistem, hizmet, yaşam ve toplum kalitesi olarak kategorize etmek mümkündür. Temel olarak ele alındığında her şeyin başında insan olduğu gibi kalite de de öncelik insandır.

Temeline insanı almayan hiç bir sistem daimi olamaz ve barınamaz hayatını idame ettiremez. Bireyler hayatlarının her döneminde kalite açısından en güzel yaşamı arzularlar. Bu doğası gereği olan tartışılmaz gerçektir. Bireysel kalite hedefi; zincirleme olarak kurumlardaki kalitenin artmasına ve en sonunda haliyle de her noktada kaliteli toplumlar meydana getirecektir. Üretimde ıskarta önleme kalite ve müthişliğini; önleme açısından hayati noktada elzem bir durumdur.

 

Poka Yoke Teorisi

Mükemmelliği; korumak ve muhafazası için Japonca bir teorem olan ve işletmeler poka yoke teorisini öncü kriter baz almak oldukça faydalıdır. Bunun temel gereksinimi hataların tespiti ve önlenmesi noktasındadır.

Bu teori işletmenin gelişimi ve dönüşümünün sağlığı noktasında; meydana gelen ve işletmeyi zarara uğratan hataların bertaraf edilmesinde dikkate alınması gereken bir yaklaşımdır. Pek çok bazda değerlendirildiğinde; hatalar, unutma, karışıklık sebebiyle meydana gelme, tanımlama aşamasında, amatörlerce yapılan, kasıtlı, mecburen, standart eksikliği kaynaklı ya da yavaşlıktan kaynaklı olarak pek çok açıdan değerlendirmek mümkündür.

 

Üretimde kayıp önleme bütün hata ve kusurların absorbe edilerek işletmenin bütün noktalarda maksimum seviyeye ulaşmasının hedeflemektedir. Kayıt bütün alanlarda olduğu gibi işletme de de sorunların ana kaynağına ulaşmada temel bir fonksiyon icra etmektedir.

Verimlilik ve azami faydayı baz alan bütün işletmeler zararın minimize edilmesi ve ilk anda bertaraf noktasında kayıt tutmaları sorunun çözümünde yaşamsal bir misyon konumundadır. Kayıt aksamanın ilk noktada çözümünde sunduğu tutarlı ve gerçekçilik sayesinde maliyeti azaltıcı ve verimliliği artırıcı işlev sağlamaktadır.

Bu yazıyı paylaş