Enflasyon Muhasebesi İle
Finansal Doğruluğunuzu Artırın!

SAP ENFLASYON MUHASEBESİ

Enflasyon muhasebesi, para biriminin alım gücündeki değişimleri dikkate alarak finansal tabloları düzenleyen bir muhasebe yöntemidir. Bu yöntem, yüksek enflasyon oranlarına sahip ekonomilerde, finansal raporların gerçek değerini yansıtmak için kullanılır. Enflasyon muhasebesi, mali tabloları enflasyon etkisinden arındırarak, daha gerçekçi ve karşılaştırılabilir finansal bilgiler sunar.

Tecrübeli ve dinamik ekibimiz, sektördeki geniş deneyim ve bilgi birikimini, müşterilerimizin hizmetine sunmak adına sürekli gelişim göstermektedir. Profesyonel yaklaşımımız, yenilikçi çözümler sunarak, müşterilerimize değer katmayı hedeflemektedir

Enflasyon Düzeltmesi Tarihçesi

Enflasyon düzeltmesi uygulaması ilk kez 31 Aralık 2003 tarihinde hayata geçirilmiş olup, takip eden yıllarda gerekli koşulların oluşmaması sebebiyle uygulamaya konulmamıştır. Bu durum, şirketlerin mali raporlamalarında standardizasyonun korunmasını sağlamıştır.

31 Aralık 2021 tarihinde enflasyon düzeltmesi için gerekli şartlar oluşmuş olmasına rağmen, Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 33’üncü maddesi uyarınca, bu şartlara bakılmaksızın uygulamanın 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelenmesi kararı alınmıştır.

 Kanunlaştıktan sonra TOBB, uygulamanın başlaması konusunda yoğun eleştirilerde bulunmuştur. Ancak bu eleştirilere rağmen, enflasyon muhasebesinin uygulama tarihi değiştirilmemiştir.

Enflasyon Düzeltmesi Mecburi Mi?

Türk para birimi dışında defter tutma işlemi gerçekleştirenler, işletme esasına göre defter tutanlar ve serbest meslek erbapları dışında kalan, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar ile gelir vergisi mükellefleri için enflasyon düzeltmesi uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

Enflasyon Düzeltmesi Mevzuatı Nasıl İşler?

Son üç hesap dönemi içerisinde, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranının %100’ü aşması ve içinde bulunulan hesap döneminde bu artışın %10’dan fazla olması durumunda, mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaktadır. Bu iki kriterin sağlanmadığı durumlarda enflasyon düzeltmesi uygulaması sonlandırılır. Düzeltme işleminde Yİ-ÜFE katsayısı temel alınır.

Enflasyon Düzeltmesi Mevzuatı

1-)Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 

 

2-)Vergi Usul Kanunu Geçici Madde 33

 

3-)337 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

4-)348 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

 

5-)Vergi Usul Kanunu Geçici Madde 25 

 

6-)328 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

 

7-)338 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE, REKABET GÜCÜNÜZÜ ARTTIRIN

Bize Ulaşın