Enflasyon Muhasebesi İle
Finansal Doğruluğunuzu Artırın!

ㅤㅤ

SAP ENFLASYON MUHASEBESİ PAKETİ

Tecrübeli ve dinamik ekibimiz, sektördeki geniş deneyim ve bilgi birikimini, müşterilerimizin hizmetine sunmak adına sürekli gelişim göstermektedir. Profesyonel yaklaşımımız, yenilikçi çözümler sunarak, müşterilerimize değer katmayı hedeflemektedir

SAP Enflasyon Muhasebesi Nedir?

Enflasyon muhasebesi, para biriminin alım gücündeki değişimleri dikkate alarak finansal tabloları düzenleyen bir muhasebe yöntemidir. Bu yöntem, yüksek enflasyon oranlarına sahip ekonomilerde, finansal raporların gerçek değerini yansıtmak için kullanılır. Enflasyon muhasebesi, mali tabloları enflasyon etkisinden arındırarak, daha gerçekçi ve karşılaştırılabilir finansal bilgiler sunar.

 

Enflasyon Düzeltmesi Tarihçesi

Enflasyon düzeltmesi uygulaması ilk kez 31 Aralık 2003 tarihinde hayata geçirilmiş olup, takip eden yıllarda gerekli koşulların oluşmaması sebebiyle uygulamaya konulmamıştır. Bu durum, şirketlerin mali raporlamalarında standardizasyonun korunmasını sağlamıştır.

31 Aralık 2021 tarihinde enflasyon düzeltmesi için gerekli şartlar oluşmuş olmasına rağmen, Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 33’üncü maddesi uyarınca, bu şartlara bakılmaksızın uygulamanın 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelenmesi kararı alınmıştır.

 Kanunlaştıktan sonra TOBB, uygulamanın başlaması konusunda yoğun eleştirilerde bulunmuştur. Ancak bu eleştirilere rağmen, enflasyon muhasebesinin uygulama tarihi değiştirilmemiştir.

Enflasyon Düzeltmesi Mecburi Mi?

Türk para birimi dışında defter tutma işlemi gerçekleştirenler, işletme esasına göre defter tutanlar ve serbest meslek erbapları dışında kalan, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar ile gelir vergisi mükellefleri için enflasyon düzeltmesi uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

Enflasyon Düzeltmesi Mevzuatı Nasıl İşler?

Son üç hesap dönemi içerisinde, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranının %100’ü aşması ve içinde bulunulan hesap döneminde bu artışın %10’dan fazla olması durumunda, mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaktadır. Bu iki kriterin sağlanmadığı durumlarda enflasyon düzeltmesi uygulaması sonlandırılır. Düzeltme işleminde Yİ-ÜFE katsayısı temel alınır.

Enflasyon Düzeltmesi Mevzuatı

1 – Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 

2 – Vergi Usul Kanunu Geçici Madde 33

3 – 337 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

4 – 348 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

5 – Vergi Usul Kanunu Geçici Madde 25 

6 – 328 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

7 – 338 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Enflasyon Muhasebesinin Avantajları Nelerdir?

1 – Gerçekçi Değerler

 

Enflasyon muhasebesi, varlık ve yükümlülüklerin güncel piyasa değerlerini yansıtarak, finansal tabloların daha gerçekçi bir resmini sunar.

2 – Karar Verme Sürecine Katkı 

 

Şirket yöneticileri ve yatırımcılar için daha doğru ve güncel bilgiler sağlayarak, daha bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olur.

3 – Risk Yönetimi 

 

Enflasyon etkilerinin dikkate alınması, şirketlerin gelecekteki finansal riskleri daha iyi değerlendirmelerine olanak tanır.

4 – Yatırım Değerlendirmesi

 

Yatırımların getirilerini değerlendirirken enflasyonun etkilerini hesaba katmak, daha sağlam yatırım kararlarına yol açar.

5 – Borç Yönetimi

 

Borçlarla ilgili kararlar alırken, enflasyonun etkisini hesaba katmak, şirketlerin borç yönetimini daha etkili yapmalarına yardımcı olur.

6 – Finansal Raporlamada Şeffaflık

 

Enflasyon etkilerini gösteren finansal raporlar, şirketlerin daha şeffaf olmalarını sağlar, bu da paydaşların güvenini artırabilir.

Enflasyon Muhasebesinin Muhasebesel İşlemleri

1 –  Parasal kıymetlere
enflasyon muhasebesi
uygulanmaz.

2 – Stoklar, sabit kıymetler gibi
parasal olmayan kıymetlere enflasyon muhasebesi uygulanacaktır.

3 – Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak parasal olmayan kıymetlerin düzeltmeye esas tarihleri ve tutarları tespit edilir.

4 – Düzeltme tarihi ile 31.12.2023 tarihindeki düzeltme katsayıları tespit edilir ve bu katsayılar ile çarpılarak düzeltme tutarları ile muhasebe kayıtları gerçekleştirilir.

SAP Enflasyon Paketi Programları Nelerdir?

Örnek Proje Plan Takvimi

ENFLASYON MUHASEBESİ İLE FİNANSAL DOĞRULUĞUNUZU ARTIRIN

Bize Ulaşın