Üretimde Mes Yazılımları

Bir tesiste aşama bazında; iyileştirme bir başarıdır. Bunun genel yayılması ise hem sektör hem de verimlilik ve üretkenlik noktasında ise kümülatif yani; toplumsal başarıdır. Firmalar üretim açısından karlarını muhafaza etmek için; bütün aşamalarda verimlilik ve kaliteyi optimum düzeyde korumak ve hatta geliştirmek zorundadırlar.

 

Bu hayatta kalmaları ve rekabet açısından mutlak bir durumdur. Bu düzeyde kalmak adına da; üretiminde sistem olarak iş ve endüstriyel baz da bilgi köprüsünü minimize etmek zorundadırlar. Bu noktada mes yazılımları üretken işletmeler için;

 

ERP ve aşama kontrolündeki; farkın kapatılmasına destek olur. Tek tesisi değil bütün tesisler arasındaki ortak norm birliği sağlaması, uygulamanın maksimum düzeyde geliştirilerek işyerine entegresi, maliyetin minimum düzeye indirilmesi, teslimatın azami hızlandırılması, işlerin seri bir şekilde hızlandırılarak stok tutarının asgariye indirilmesini minimuma indirmektir.

 

Mes İşletmede Hangi Fonksiyonlarda Yardımcı Olmaktadır?

Mes işletmelerin karını ve operasyonel olarak faaliyetlerini maksimize edebilmeler için ;eş zamanlı olarak veri toplamaktadır. İkinci aşamada verilerin analiz edilerek; merkezi bilgi işlemde saklanmasını sağlamaktadır.

Muhasebe eve planlama gibi verilerin korunup saklandığı; diğer sistemlerden çok önemli verileri de bünyesine dahil ederek; bütün verilerin erişilmesine ve işletme faaliyetlerinde maksimum düzeyde kullanılmasına yardımcı olur.

ERPden işle ilgili operasyonel verileri özümseyerek; üretim bandına aktarmakta, olaylara eş zamanlı ve ayrıntılı olarak; hızlı bir şekilde tepki göstererek kalite ve verimlilik noktasında işletme için azami faydanın korunmasına yardımcı olur.

Bu yazıyı paylaş