Üretimde veri toplama ve işleme

Kısaca ele alındığında makinelerin seri üretim aşamasında iken eklenen dokunmatik dijital sistemlerle mesai saatlerinde bütün çalışmaların kaydedilmesi ve raporlanmasıdır. Bu işi yapan pek çok firma bulunmakta olup; yazılım farklı olsa da gaye aynıdır. Aktif çalışan makineden gelen verileri analiz ederek; rakamsal tutarını bildirmektir.

 

Tamamı ile dijital algılayıcı vasıtası ile yapılmaktadır. Üretim olmadığı zamanlar da ise ya manuel ya da planlı bir şekilde yapılmaktadır. Raporlar duruşlar ve makine aracılığı ile gelen sinyallerin kümülatif toplamından oluşmaktadır. Raporlarda mesai aralıklı olarak günlük haftalık aylık ve yıllık bazda OEE değerleri bulunur ve farklı açılardan mukayese yapılır.

 

Dokunmatik ekranlar aracılığı ile iki eşit veri toplanmaktadır. Bu veriler çalışma ve duruş zamanı olarak adlandırabiliriz. Çalışma ya makinenin sinyal iletmesi ya da manuel olarak; duruş zamanlamasında ise planlı ve plansız şekilde ifade edilmektedir. Üretimde veri toplama işletme için hayati noktadaki katkısını ele aldığımızda birbirine bağlı; çalışan makinaların; bütün faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde tam manası ile not alarak; arıza durumlarında bunun neden kaynaklandığı ve üretim kapasitesine ne gibi zararlar verdiğine bütünsel bir açıdan yaklaşarak işletmeye katkısını gözler önüne sunmak; ve raporlamaktır.

 

Sistemin İşletme Açısından Önemi

Büyük üretim tesisleri çok büyük sermayeler ile kurulmaktadır. Sistemin tam manası ile çalışması neticesinde işletmenin performansına olumsuz etki eden etkenler çok kısa süre içerisinde çözülecektir. Bu da performans noktasında itici bir unsur olup hep işletme hem de kaynakların verimli kullanılması açısından ülke açısından da gerekli ve zaruri bir durum arz etmektedir.

Bu yazıyı paylaş