Dijital Dönüşüm

Küreselleşen Dünya’da Endüstri 4.0 kavramı insanların kafalarını çok fazla kurcaladı. Endüstri 4.0 ile nesnelerin interneti, büyük veri ve entegre kavramları hayatımızda yerini almaya başladı. Bu kavramlarla birlikte hayatımızda dijitalleşmeyi çok fazla hissetmeye başladık. Bilginin hızla geliştiği bu toplumda kimler dijitale dönüşecek?

 

Günümüzde rekabete dayalı bu piyasada firmalar çoktan dijital dönüşüme ayak uydurmaya başladı bile. Bu değişimi firmalar dijital ve yeni teknolojiler ile öncelikle firma kendi örgütleri içerisinde daha sonra bu rekabet ortamında piyasadaki müşterilerine sunarak markasını geliştirmekte ve değer katmaktadır.

 

Peki dijital dönüşümü neler tetiklemiş olabilir?

Tüketiciler, hızla büyüyen teknoloji vs.

Günümüzde tüketicilerin istekleri ve davranışları gelişen teknoloji ile doğru orantılıdır. Çünkü hayatımızda yeni bir kavram daha yerini aldı. Tüketim çılgınlığı. Bu kavramda firmalara yeni pazar arayışları, müşteriye gelişen teknolojiye orantılı olarak farklı bir ürün sunma gibi ihtiyaçları doğurdu. Gelişen teknolojide örnek olarak sanal gerçeklik, 3 boyutlu görseller, robot teknolojisi vs. ortaya çıkan bu birçok yenilik firmalara yeni alanlar ve yeni pazar olanakları sundu. Tabi firmalara; bu olanaklar müşteriler için yeni bir ürün sunma fırsatını verdi.

Burada her iki adımı da ele alırsak eğer şöyle bir çıkarım yapabiliriz; gelişen teknoloji hem firmaların çıkarını gözetmektedir hem de müşterilerin. Firmalar yeni pazarlar ve ürünler oluşturarak karını maksimize etmekte, müşterilerde sınırsız tüketim isteklerini tatmin etmeye çalışmaktadır.

 

Dijital Teknoloji Uygulamalarına Örnek;

 • Dijital Pazarlama
 • E-Ticaret
 • Bulut Teknolojisi
 • Siber Güvenlik
 • Mobil uygulamalar
 • Robot Teknolojileri
 • Yapay Zeka
 • Veri Analizi ve Madenciliği
 • Blockchain
 • Konuşma ve Tanıma Sistemleri
 • Akıllı Uygulamalar

Bu yazıyı paylaş